Generalforsamling 2014

18/03/2014 - 18:30


Indkaldelse til generalforsamling 2014

Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening indkalder til generalforsamling

Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 18.30 i landsbysalen på Bredekærgård

Bemærk tidspunket er flyttet til kl. 18.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5.  Forslag, herunder kontingentforslag
6.  Valg
7.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Se vedtægterne her

Sted
Bredekærgård