Peter Kjærgaard Petersen

Peter Kjærgaard fortæller om opgaverne, som forretningsfører for Vildtbanegård bebyggelserne.
Vildtbanegård 1 blev opført i 1970-1972, Vildtbanegård 2 1973-1975 og Vildtbanegård 3 i 1978-1980.
Senere fra 1988 blev der bygget tagetage på alle afdelingerne.
Fra 1988 forestod store renoveringsopgaver i alle bebyggelserne.
Tidligere forretningsfører og medstifter af boligselskabet var advokat Arne Kjærgård-Petersen, Peters far.
Peter fortæller om udlejningen, som i begyndelsen have store problemer med at få lejlighederne udlejet, bl.a. på grund af oliekrisen.
Der boede og bor mange lejere med forskellige baggrunde og også en del af fremmed herkomst, som Peter fortæller det.
Beboerdemokratiet og samarbejdet med 3 afdelingsbestyrelser var også en af opgaverne for forretningsføreren.
Især forslag til huslejestigninger blev ivrigt diskuteret.
Udlejningen går nu godt, med lange ventelister.
Det var en stor dag for Peter, da der var rejsegilde på en tagetage i en af afdelingerne.
Peter fortæller, at han havde stor forståelse for lejernes problemer. Han fik lavet mange aftaler med lejere, som var i restance med huslejen. Mange kunne blive boende, og afdelingen fik ikke så store tab på huslejer.

Optaget 29.januar 2003. Varighed 17 minutter. Reporter Asger Wulf, seniormagasinet TV-Ishøj
Se mere HER