Helle Lerche

Helle Lerche

I foredraget fortæller Helle Lerche om slægten Lerche. Vi hører om våbenskjoldet.
Der fortælles også om Benzonsdal og de tilkøbte gårde.
Dele af godset brændte i 1993. Der er bygget nye lader og andre bygninger.
Godset er fredet som landbrugsareal. Enkelte egetræer på jordene er også fredet.
Vi hører om gamle dage med heste og et stort folkehold.
Det er nu moderne landbrugsredskaber og få ansatte.
Varighed 48 minutter
Se mere HER