Stenbjerggaard

Stenbjerggård, Tranegilde

 

Stenbjerggård

Matrikel nr. 16a af Ishøj Mark.

Stenbjerggaard skal, efter en gammel Folkeoverlevering, have fået sit navn af, at der på ejendomme havde ligget en stor stenbunke hentet fra ruinerne af “Kong Hundings Borg”, som havde ligget ca. 1 km. syd for Stenbjerggaard.

Første kendte ejere af gårdene er i følge folketællingen 1787 Maren Olsdatter, 44 år, enke og gaardbeboer og hendes søn 21 år og bestyrer af gaarden, Hans Jørgensen.
Ved folketællingen i 1834 er sønnen blevet gårdens ejer.

Fra “Danske Gaarde 1915” 

“Stenbjerggaard matr.nr.: 16a m.fl. Ejer Lars Peter Larsen, som overtog gården d. 11. juni 1911, født på ejendommen 2. februar 1868.
Hartkorn: 7 tønder og 1 skæppe. Ejendomsskyld 35.000 kr. Brandassurancen for hovedbygning 6.000 kr. for avlsbygninger 11.000 kr.
Areal 63 tønder land, deraf ager 49, eng 12, have og gaardsplads 2 tønder.
Agermarken drives i en 7 marksdrift: Helbrak, rug, 6 radet byg, havre, 2 radet byg og 2 års græs.
Jordens bonitet er god muld på lerunderlag. Der holdes 14 kører, 7 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, samt 4 heste.
Gården der ligger midt på sine jorder, er opført dels i grundmur, dels i bindingsværk.

I dag ligger Bilka og Ishøj Bycenter på dele af Stenbjerggårds jorde.

Stenbjerggård, Tranegilde ca. 1960