Albert Christensen

Damgården var en slægtsgård og havde været i slægtens eje siden 1823. Albert var født på Damgården, ligesom hans mor.
Han fortæller om slægten, som har ejet flere gårde i Tranegilde og Ishøj.
Han havde meget harmoniske og tolerante forældre.
Damgården havde 42 tdr. inkl. strandengene. Gården blev drevet traditionelt med heste, køer og grise.
Gik i skole i Tranegilde. Blev konfirmeret i Torslunde Kirke og fik en cykel og et fotografiapparat i konfirmationsgave.
Albert arbejde efter skoletiden på gården. Han tjente et halvt år på Toftegård i Tranegilde.
Var soldat i livgarden under krigen, fra 1941. Gik vagt på Amalienborg. Han fortæller om soldatertiden.
Da han kom tilbage til gården efter soldatertiden, drev de også frilandsgartneri. Blev genindkaldt efter krigen. Lærte sin kommende kone Astrid at kende i 1947. De blev gift i 1950 og fik 2 piger.
Overtog gården efter hans far i 1955.
Han har gået til gymnastik. Hans hobby var jagt.
Var 2 perioder i menighedsrådet.
 
Interviewer Ib Woidemann. Optaget 8. marts 2005
Varighed 48 minutter
 
Se mere HER