Børge Schumacher

Børge Schumacher

Faren kom fra Jylland og flyttede til Lolland. Moren døde tidligt.
Børge har 3 søskende. Boede i 3 år hos plejefamilie efter morens død. Blev senere passet af flere husbestyrerinder.
Kom ud af skolen efter 7. klasse.
Havde forskellige job. Tog en tur til Sverige og Norge.
Kom i tømrerlære hos Frede Rasmussen i Kildebrønde som 23-årig.
Gift i 1962 med Annelise, født 1940
Fik problemer med ryggen. Blev bl.a. derfor uddannet som bygningskonstruktør.
Byggede egne huse på Tranegilde Strandvej 45D og senere på Tranegilde Strandvej 43.
Var interesseret i det store projekt Strandparken og havnebyggeriet.
Blev af sejlklubberne ansat som havnefoged i 1980.
Forestod planlægningen og etableringen af Ishøj havn med brobygning, sikring af øernes skrænter, forsyningsanlæg og bygninger. Der blev bygget klubhuse, toiletbygninger, havnekontor m.v.
Foregik i et samarbejde med havnebestyrelserne og Ishøj kommune, især teknisk forvaltning og beskæftigelsessekretariatet.

Interviewer Viggo Friis TV-Ishøj seniormagasinet
Varighed 58 minutter.

Se mere HER