Jørgen (Bamse) Hal

Jørgen (Bamse) Hall

Faren var brolægger.
Boede i Nyboder. Jørgen fortæller om livet i Nyboder dengang.
Kom i Nyboder Skole og gik ud af 7. klasse.
Kom ud at sejle.
Jørgen fortæller om sit liv til søs og uddannelsen som matros. Det tog 4 år.
Han fortæller om den sidste tur, hvor skibet forliste.
Kom ind til Marinen og var stationeret på Holmen.
Blev gift i 1966 med Linda. De fik 2 børn.
Blev ansat ved Københavns Havnevæsen, hvor han blev i 34 år.
Jørgen fortæller om sin karriere i Havnevæsenet, hvor han stoppede som 57-årig.
Familien flyttede til Ishøj i 1973 i Vildtbaneparken.
Købte huset Tranegilde Bygade 22 i 1982. Et gammelt hus, som de har renoveret og bygget til på.
Da Jørgen holdt op med at arbejde har han haft flere fritidsinteresser. Han har været Oldermand for Bylauget i Tranegilde og for Lokalhistorisk Forening.
Familien interesserer sig meget for livet i Tranegilde.
 
Interviewer Viggo Friis.
Optaget 18. november 2011
Se mere HER