Per Madsen portræt seniormagasinet

Per Madsen portræt seniormagasinet

Else og Per Madsen købte grund ved Ishøj Strand i 1954. Byggede hus og flyttede ind juli 1956.
I marts 1957 fik de tvillinger, og da de var et halvt år gammel gik Køge Bugt over sine bredder efter en storm og oversvømmede en del af område ved Ishøj Strand.
Allerede i 1947 havde der været planer og ideer om en Strandpark.
I Køgebugtloven fra 17.maj 1961 om de nye byer var der også planer for en Strandpark.
Per Madsen fortæller om realiseringen af Strandparken langs de nye kommuner ved Køge Bugt.
Der var protester fra nogle grundejere mod projektet. Ornitologerne klagede også.
Der fortælles om planlægningen, planerne, finansiering.
Arbejdet gik i gang den 1. april 1977 og Strandparken blev indviet i 1980.
Per Madsen fortæller om, hvordan området inden for klitterne nu blev beskyttet mod oversvømmelser. Der fortælles også om beplantningen.
Vi hører også om vedligeholdelsen, etableringen af havnene salg af bådpladser.
Efter etableringen er der et endnu rigere fugleliv i Strandparken og grundene og husene i områderne er også steget meget i værdi på grund af Strandparken og kystsikringen
Interviewer Viggo Friis TV-Ishøj seniormagasinet. Optaget 27. februar 2004
Varighed 56 minutter
Se mere HER