Jens A. Petersen

Jens A. Petersen

Jens A. Petersen fortæller om lovgivningen for valg til sogneforstanderskaber fra 1841. Hvem blev valgt og hvem var fødte medlemmer.
Han skildrer den gradvise udvikling i lovgivningen for valg til sogneråd gennem årene.
I Ishøj var der 3 landsbyer, som skulle vælge/udpege til sogneforstanderskabet/ sognerådet.
I begyndelse var det småt med politiske lister. Det ændrede sig først ved århundredeskiftet.
Der blev socialdemokratisk sognerådsformand første gang i 1917, hvor Vilhelm Rasmussen blev valgt.
Han fortæller om den særlige historie med dannelsen af socialdemokratiet i Ishøj.
Slutter af med, at nu er der igen socialdemokratisk formand for kommunalbestyrelsen (Borgmester).
Interviewer Peter Kay Ishøj Lokal-TV. Optaget 7.marts 1970. (Sort-hvid)
Varighed 15 minutter
Se mer HER