Foreningens formål

Foreningens formål

Som det fremgår af foreningens vedtægter, er formålet at:

  1. Samle lokalhistorisk interesserede personer med tilknytning til Ishøj kommune.
  2. Med særligt interesseredes hjælp at iværksætte studier til belysning af kommunens historiske baggrund.
  3. Ved interviews af kommunens ældre borgere at samle et billede af samfundsforhold generationer tilbage, således som det erindres af meddelerne.
  4. At holde kontakt til det til enhver tid siddende byråd og andre offentlige myndigheder med henblik på at hente forståelse og støtte for foreningens aktiviteter.
  5. Med mellemrum at arrangere udstilling og anden udadvendt virksomhed, såsom pressehenvendelser om foreningens arbejdsresultater, og eventuelt tilrettelæggelse af mindre publikationer blandt foreningens medlemmer og andre.