Svend Poulsen Hansen

Svend Poulsen Hansen

Sven fortæller om, hvordan efternavnet Poulsen Hansen opstod.
Barfredshøj havde 300 tdr.
Vi hører hele historien om gården fra Svenskekrigene. Der fortælles om de forskellige ejere. Svend fortæller om gårdens drift uden og med traktorer.
Han fortæller om, hvordan familien kom på Barfredshøj, hos bedsteforældrene i weekenden.
Vi hører også om Barfredshøj-lejren, der lå på ejendommen under og efter 1. verdenskrig. Her var først danske soldater og efter krigen engelske soldater.
Der blev bygget nyt stuehus til gården.
Den blev senere købt af godsejer Steen Nymann (Gjedesdal) og senere af hans søn Søren.
Der skal laves en bog om Barfredshøj (Er udkommet).
Til sidst i udsendelsen er der en optagelse med Lokalhistorisk Forenings besøg, hvor Svend fortæller. Formand for foreningen var Jens Hansen.

Interviewer Ib Hansen. Optaget 21. oktober 2010
Fotograf og redigering Jørgen Løvendal
Varighed 58 minutter.
Se mere HER