Viola Gromada

Far var ansat på Torsbro Vandværk.
Viola Gromada fortæller om sin barndom i Torslunde. En af legepladserne var Lille Vejle å.
Hun gik i Torslunde Skole. Der var megen udenadslære. Senere kom hun på Borgerskolen i Taastrup, hvor hun tog præliminæreksamen.
Gik til dans i fritiden
Kom i lære på kontor i et konfektionsfirma i København og var der 6-7 år.
Gift i 1938 med Villy Gromada. Fik lejlighed ved Køgevejen. De byggede hus på Torslundevej 15.
Blev ansat som kasserer i Torslunde-Ishøj Sygekasse med en løn på ca. 200 kr. om måneden. Hun fik løn efter medlemstal. Der var i starten ca. 1000 medlemmer.
Sygekassen fik statstilskud. Den havde en bestyrelse med egne revisorer. Staten sendte også revisorer ud på tilsyn. Der var også statsrevision. Så måtte f.eks. 2 års regnskaber med bilag bringes til Tastrup Nykro, hvor der blev revideret.
Opkrævningen hos medlemmerne blev foretaget af 3 opkrævere.
Senere foregik opkrævningen pr. post.
Sygekasserne blev overtaget af kommunerne fra 1974, hvor man fik sygesikringen.
Viola blev dengang overført og ansat i Ishøj Kommune, hvor hun var til hun blev 60 år i 1979.
Som pensionist har hun og Villy været på mange rejser i udlandet.
De havde også sommerhus ved Rødvig, Stevns, hvor mange måneder om sommeren blev tilbragt.
De flyttede senere fra Torslundevej til en ældrebolig ved Vejledalen, som nabo til Ishøj idrætscenter.
Se mere HER