Skoleinspektør Erik Ramløse interview og farvel

Skoleinspektør Erik Ramløse interview og farvel

Far officer ved artilleriet.
Flyttede til Århus, hvor han kom i Munkegade drengeskole, flyttede til Avedøre. Senere Viby i Jylland, hvor faren arbejdede for FDB
Kom efter præliminæreksamen på Blågård Seminarium.
Soldat, kornet og løjtnant af Reserven i Livgarden.
Blev gift med Inge. De fik 3 børn.
I 1950 ansat som lærer ved Thorslunde-Ishøj Centralskole ,det kaldtes ”lærer på Landet, i 1952 blev han førstelærer og i 1957 skoleinspektør. Var i en periode ledende skoleinspektør.
Skolen havde kun 7 klasser til 1959, hvorefter man kunne tage realeksamen.
Ramløse var kirkesanger ved Ishøj Kirke.
I fritiden spillede han fodbold og håndbold og var leder i Torslunde Ishøj Idrætsforening. Han var også formand for foreningen.
Var nogle år politisk aktiv og medlem af sognerådet.
Skal på pension. Får tid til at læse bøger m.v.
Interviewet omfatter også Eriks kone Inge.
Hun var vikar og lærer på skolen og senere skolesekretær i mange år.
Optagelsen afsluttes med interview af flere børn i skolegården.
Optaget af TV-Ishøj.
Varighed 1 time og 2 minutter
Se mere HER