Niels Erik Rasmussen

Niels Erik Rasmussen var født i Taastrup.
Far Emil Rasmussen og mor Marie Rasmussen.
Forældrene havde familie på Kanehøjgård, Roerstensgård og Nordmarksgård i Ishø.j
Niels Erik fortæller om familieforholdene og hvorfor hans forældre flyttede til Nordmarksgården i 1935.
Faren var uddannet kontrolassistent og ansat på Landbohøjskolen, hvor han havde ansvaret for et forsøgslaboratorium i 5 år.
Havde folk til at passe gården og Roerstensgården.
Var ansat i Bondestandens Sparekasse, sognefoged i 25 år.
Niels Erik fortæller om sognefogedens arbejde. Faren sad i sognerådet i 8 år.
Niels Erik gik i Taastrup Private Realskole og senere på Osted Fri- og Efterskole.
Efter soldatertiden kom han hjem og forpagtede fra 1956 Nordmarksgården, som han senere overtog.
Blev i 1967 gift med Tove, der var sygeplejerske og bl.a. ansat i Brøndby Kommune.
De flyttede i 1967 ind i det røde hos ved siden af gården. De fik 2 børn.
Niels Erik drev gården og havde mange frøafgrøder. Han var ansat i Topsikring og tegnede forsikringer i flere år.
Var vurderingsmand i Ishøj kommune og vurderede sammen med Erik Nielsen.
Har gået meget til gymnastik.
Spiller kort i fritiden. Har været med i Lions Ishøj i mange år.
Familien har været på flere rejser i udlandet bl.a. Norge og USA.
 
Interviewer Ib Hansen. Optaget den 7. april 2011
Fotograf og redigering Jørgen Løvendal
Varighed 58 minutter
Se mere HER