Lokalarkivet

Ishøj Lokalhistorisk Arkiv

Bredekærgård
Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj
Tlf.: 43 54 64 75

Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl. 14.00-17.00 – juli lukket

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv drives i dag i et trekantssamarbejde mellem Ishøj Kommune, Kroppedal Museum og Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening

Arkivet på Bredekærgård blev indviet den 10. april 1990. Mange af arkivfunktionerne fra dengang eksisterer stadig den dag i dag, selv om man nok må sige, at der er sket meget store forandringer i de mellemliggende år, ikke mindst teknologiske. En af kernefunktionerne er der dog stadig: At give brugerne af arkivet den bedst mulige service, hvad enten de henvender sig personligt, telefonisk eller via mail.

Lokalhistorisk Arkiv ligger først og fremmest inde med et væld af billeder fra specielt lidt ældre tid, tid, typisk mellemkrigsårene, det være sig familiebilleder, billeder af gårde, gartnerier, og husmandssteder, skolebilleder, billeder af kirker samt foreningsbilleder af forskellig art. – Fra midten af 1975, da Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening blev stiftet, er der ligeledes blevet indsamlet et utal af spændende arkivalier fra de forskellige ejendomme i Ishøj Kommune – en guldgrubbe for slægtsforskere.

Slægtsforskere med tilknytning til lokalområdet skal i det hele taget være yderst velkomne på Arkivet. Her står Ib Woidemann som oftest parat til at assistere slægtsforskerne med sin  ekstraordinære viden på området. – I tilknytning til slægtsforskningsområdet har Lokalhistorisk Arkiv gennem årene anskaffet sig en meget stor samling af kopier af kirkebøger og folketællingslister, sognerådsprotokoller og fattigvæsenprotokoller, skifteprotokoller m.m. Meget af det kan man i dag finde på internettet (for eksempel via Statens Arkivers hjemmeside), men en del er endnu ikke lagt ud endnu. Her tænkes ikke mindst på en af foreningens tidligere formænd Hans Andersens i hundredvis af beskrivelser over ejendomme i det gamle Torslunde og Ishøj, et uundværligt redskab i det daglige arbejde på lokalhistorisk arkiv. Se endvidere under menuen slægtsforskning.

Af øvrigt materiale på arkivet kan nævnes Lokalavisen Sydkysten tilbage til 1970’erne, en pragtfuld kilde til indsigt i den nyere tids historie i Ishøj Kommune. Hertil kommer en kort- og pjecesamling, bøger m.m. spændende over mange årtier, indeholdende lokal- og regionalplanlægningsmæssige emner som Ishøj Bycenter og Køge Bugt Strandpark.

Foruden arkivalier og billeder modtager vi gerne fra lidt ældre – og også gerne nyere tid effekter til vores udstillinger på arkivet såvel som på foreningens museum.

Til sidst et godt råd: Medbring altid en USB-nøgle, så kan du hurtigt og nemt få kopier af for eksempel de billeder, som ligger indscannet på forhånd.