Gårdejer Henning Petersen

Gårdejer Henning Petersen

Henning fortæller om forældre og bedsteforældre.
Faren var i sognerådet.
Vi hører om Enghavegård dengang. Han fortæller også om nabogårdene og om naboerne. Vi hører om en særling i Tranegilde.
Henning gik i skole i Tranegilde. Vi hører om nogle af skolekammeraterne.
Tjente på gården hjemme i nogle år.
Var på Vallekilde Højskole og på Lundby Landbrugsskole.
Købte motorcykel i 1936.
Blev gift med Ebba i 1946. De fik 5 piger.
Enghavegård solgte Hennings far i 1962 til Ishøj Kommune for 1 million kr.
Der blev udstykket 15-20 tdr. til parcelhuse.
Familien flyttede så til Nørre Vallenrød, hvor de købte en gård. Henning arbejde mange år på Rockwool i Hedehusene. Senere flyttede familien til Holbæk.
Hennings fritidsinteresser var især historie og bl.a. slægtsforskning.
 
Interviewer Viggo Friis. Optaget i 1992
Varighed 52 minutter
Se mere HER