Generalforsamling 2019

12/03/2019 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2019

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2018 Se HER
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg til  bestyrelse:
    På valg er:
       Bestyrelse
         Torben Eg – modtager genvalg
         Lars Andersen – modtager genvalg
         Carsten Lauridsen – modtager genvalg
         Kristian Pedersen – modtager genvalg
         Peter Kay – modtager genvalg
      Suppleanter
         Jørgen Arnull  – modtager genvalg
         Lise Heeno – modtager genvalg
         Anders Hvis Jensen – modtager genvalg
      Revisorer
         Bent Grøn Lauersen – modtager genvalg
         Richard Bast, suppleant – modtager genvalg

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 5. marts 2019.
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort her på siden den 6. marts 2019.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård