Generalforsamling 2016

08/03/2016 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2016

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Forslag, herunder kontingentforslag
6. Valg
På valg er:

Bestyrelse:

  • Steen Skovhus – modtager genvalg
  • Birgit Hansen – modtager genvalg
  • Preben Kok – modtager genvalg
  • Trine S. Andrä – modtager ikke genvalg (Som nyt medlem foreslås Arne Sørensen)

Suppleanter:

  • Jørgen Arnull – modtager genvalg
  • Ole Olsen – modtager genvalg
  • Arne Sørensen – opstiller til bestyrelsen  (Som ny suppleant foreslås Lise Heeno)

Revisorer

  • Svend Erik Wind – modtager genvalg
  • Richard Bast, suppleant – modtager genvalg

7. Eventuelt

8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2016. Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 2. marts 2016

Foreningens reviderede regnskab for 2015 vil kunne ses på generalforsamlingen samt på foreningens hjemmeside fra den 23. februar 2016.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

Sted
Bredekærgård