Minde ord Niels Molberg

2016-03 Niels Molberg

Minde ord Niels Molberg

En god ven og kammerat, et mangeårigt medlem af Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening er taget fra os.

Som det nok er de fleste bekendt, har Niels igennem længere tid kæmpet mod kræften. En svær kamp, forbundet med smerter og afsavn, for både ham selv og hans kone Jane. En kamp som Niels til sidst måtte give op overfor. Fredag aften den 25. oktober sov Niels stille ind.

Ikke kun en god ven, mand, far, svigerfar og farfar har vi mistet, men en person, som fyldte og har fyldt meget inden for foreningslivet.

Niels var en arbejdsbi, passede sit daglige arbejde med stor flid og nidkærhed, alt skulle helst være helt perfekt. Dette arbejde passede Niels lige indtil sygdommen tog over.

Fritiden brugte Niels indenfor foreningslivet. I mange år som medlem af SB50 fodboldafdeling, hvor han også i mange år bestred kasserer posten. Lokalhistorisk forening blev et hjertebarn for Niels. I mange år har han været medlem i foreningen, i næsten lige så mange år har Niels varetaget foreningens midler som kasserer, hvilket skete med lige så stor nidkærhed og omhu, som Niels bestred sit daglige arbejde med. På intet tidspunkt, var der så meget som en enkelt øre galt i regnskaberne.

På Bredekærgård, hvor foreningen holder forskellige arrangementer, bl.a. jazz, foredrag m.m. var det Niels der sørgede for diverse indkøb, ligeledes til udflugter og juletræsfest. Et rigtig stort arbejde har Niels ydet inden for foreningen.

Niels nåede også at blive æresmedlem i Lokalhistorisk Forening.

Et stort tomt hul i vores hverdag efterlader Niels sig, et hul som bliver svært at udfylde. Langt ud i fremtiden vil minderne vende tilbage.

Os som fulgte Niels i de sidste dage, må nok sige, det var godt han fik fred, det var også, som han selv ønskede det.

Ære være Niels minde.

Jens Hansen

 

Download: