Foreningsblade 2018

På siden her kan du læse de LHF Foreningsblade 2018 der er udsendt. God fornøjelse.

Foreningen gør meget ud af at informeres sine medlemmer via medlemsblade der udkommer 4 gange årligt. Derudover vil foreningens hjemmeside jævnligt blive opdateret med informationer om nye historierne og hvad der ellers kunne vær interessant for medlemmerne.

Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening medlemsblade 2018 udsendt til foreningens medlemmer.

2018-1 BLAD FEBRUAR

2018-5 BLAD MAJ

2018-8 BlAD AUGUST

2018-11 BLAD NOVEMBER

 

Modtager du ikke foreningsbladet i din postkasse, kan du rette henvendelse til kasserer Birgit Hansen på mailto:kasserer@ishoejlokalhistorisk.dk

Brug af tekst og billeder er ikke tilladt uden forudgående aftale med foreningen. 

LHF Foreningsblade 2018

Download: