Formandens Pen

Godt Nytår

Ja, jeg ved godt, at der er lidt sent, men bladet kommer nu, og jeg har derfor først nu mulighed for at ønske alle foreningens medlemmer et godt nytår og en stort tak for det år, der er gået.

Mange medlemmer har hen over året lagt rigtig mange frivillige timer i foreningens aktiviteter. Særlig sommer-jazzen kræver mange hænder, det samme gør det store arbejde, der er med til at sikre Ishøj Lokal-TV og TV Ishøjs gamle udsendelser. Danskernes store interesse for slægtsforskning holder også nogle af foreningens kvikke hjerner i sving, og selvfølgelig alle de mange andre arrangementer, kræver entusiastiske medlemmer for at kunne gennemføres.

Tusinde tak til jer alle

2014 tegner til at blive mindst ligeså udfordrende. Torslunde fyrsten vender hjem. Et stort anlagt “Forstad-14” projekt i samarbejde med Kroppedal og Arbejdermuseet ser ud til at blive en realitet. Vi er ved at etablere et børneudvalg, der arbejder under overskriften – Lokalhistorie i børnehøjde / Aktiviteter for børn. Aktiviteter som i stor udstrækning skal foregå som et samarbejde mellem kommunens øvrige foreninger og Lokalhistorisk forening. Lige nu er gruppen ved at skabe et meget inspirerende samarbejde med Glashuset i Vejleåparken, som ud over at skabe kontakt i børnehøjde også vil kunne bidrage til, at vi bedre kan opfylde foreningens formål: At indsamle og formidle Torslunde Ishøjs historie.

Det Ishøj vi kender i dag er i høj grad skabt i mødet mellem kulturer, og vil vi formidle Ishøjs historie, er de mange herboende kulturer en vigtig fortælling.

Sommer-jazzen er skemalagt, næsten alle orkestrene er bookede, og til stor glæde for mange kan jeg fortælle, at Jazz Five er på programmet.
Nyt i år vil være, at vi ligesom Kulturforeningen, kommer til at tage 25 kr. i entre til jazz-arrangementerne og gratis adgang for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forenings medlemmer. Det har vi valgt at gøre, for at få del i Kulturstyrelsens entrestøttemidler. Selv om jazzen drives af foreningens frivillige, er ingen ting gratis, og da vi meget gerne vil fortsætte med at tilbyde vores medlemmer den brede vifte af arrangementer, må vi indhente alt den økonomiske støtte, vi kan.

TV Ishøj projektet skal flytte fra Kirkebjerggård i løbet af foråret, da gården er solgt. Vi har fået en tidligere daginstitution i Østergården stillet til rådighed, noget jeg forventer mig meget af, så vi kan fortsætte med at sikre og dokumentere Ishøj Lokalt TV’s unikke historie. Så alt i alt, er der i den grad stadig liv i vores gamle forening. Jeg vil benytte årsskiftet til at mindes de af vore medlemmer, som desværre ikke mere er iblandt os, heriblandt bestyrelsessuppleant Erik Jørgensen og kassereren gennem mange år og æresmedlem Niels Molberg.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg endnu en gang alle foreningens medlemmer et rigtig godt og lykkebringende nyt år, vi håber, at vi også i 2014 kan være et aktiv for medlemmerne.

Steen Skovhus

 

Download: