Slægtsforskningsaften

18/10/2016 - 18:30


Lokalhistorisk Forening indbyder interesserede medlemmer til slægtsforskningsaften.

Tema: fæstebreve og skifter.

Når gårdmænd og husmænd i tidligere tider ønskede at etablere sig og skabe et grundlag for at forsørge en familie, skete det almindeligvis ved at de fæstede et hus eller en gård af en godsejer. Dette fæste blev formaliseret ved at der blev udarbejdet et fæstebrev, som også blev indført i skifteprotokollen. Heri blev betingelserne oplistet, herunder beskrivelse af ejendommen, hvornår overtagelsen skulle ske samt hvor meget der skulle betales i indfæstning og i årlig landgilde, samt udførelse af hoveri og andre forpligtelser.
Når et medlem af familien døde var det samme godsejer, der havde skiftejurisdiktionen og dermed var ansvarlig for, at der blev afholdt skifte og deling imellem arvingerne. Hans skifteforvalter stod for det praktiske med skiftets praktiske gennemførelse, herunder registrering og vurdering af alt ind- og udbo.
Alle detaljer i hele dette forløb blev indført i skifteprotokoller er derfor et vigtigt supplement til (mistede) kirkebøger og dermed betydningsfulde kilder for den grundige slægtsforsker, da de hver især kan indeholde mange værdifulde informationer og detaljer om vores forfædre og deres liv.
Så kom og hør, hvor du finder disse vigtige dokumenter og hvad de kan indeholde.
Tirsdag, den 18. oktober 2016, kl.18.30 på Bredekærgaard.

Sted
Bredekærgård