Generalforsamling 2023

14/03/2023 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2023

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Indkommende forslag, herunder kontingentforslag
6. Valg
Bestyrelse
          På valg er:
           Torben Eg – modtager genvalg
           Lars Andersen – modtager genvalg
           Carsten Lauridsen – modtager genvalg
           Kristian Pederesen– modtager genvalg
           Peter Kay – modtager genvalg

Suppleanter
           På valg er:
           Peter Heeno – modtager genvalg
           Birgit Hansen – modtager genvalg
           Anders Hvid Jensen– modtager genvalg
Revisorer
          På valg er:
          Bent Grøn Laursen – modtager genvalg
          Richard Bast, suppleant – modtager genvalg

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 7. marts 2023. 
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 10. marts 2023 
Foreningens reviderede regnskab for 2022 vil kunne ses på generalforsamlingen, samt på foreningens hjemmeside Klik

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård