Generalforsamling 2020

10/03/2020 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2020

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Dagsorden

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5.  Forslag, herunder kontingentforslag
6.  Valg  Bestyrelse   
               På valg er:   
               Steen Skovhus – modtager genvalg   
               Birgit Hansen – modtager genvalg   
               Preben Kok – modtager genvalg   
               Arne Sørensen– modtager genvalg  
               Suppleanter   
               På valg er:   
               Jørgen Arnull – modtager genvalg   
               Lise Heeno – modtager genvalg   
               Anders Hvid Jensen– modtager genvalg  
               Revisorer   
               På valg er:   
               Leif Braunstein – modtager genvalg   
               Richard Bast, suppleant – modtager genvalg
7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2020. 
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 4. marts 2020 
Foreningens reviderede regnskab for 2019 vil kunne ses på generalforsamlingen, samt på foreningens hjemmeside fra den 1. marts 2020. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård