Generalforsamling 2018

13/03/2018 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2018

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2018

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Stig Nielsen
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2017 Regnskabet for 2017 er nu godkendt af revisorer og bestyrelse. Se HER.
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for 2019
6. Valg til  bestyrelse:
          Formand: Steen Skovhus for 2 år.
          Kasserer: Birgit Hansen for 2 år.
          Bestyrelsesmedlem: Arne Sørensen for 2 år.
          Bestyrelsesmedlem: Preben Kok for 2 år.
          Bestyrelses suppleant: Jørgen Arnull for 1 år.
          Bestyrelses suppleant: Lise Heeno for 1 år.
          Bestyrelses suppleant: Anders Hvid Jensen for 1 år.
          Revisorer: Leif Braunstein for 2 år.
          Revisor suppleant: Richard Bast for 1 år.

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård