Generalforsamling 2013

12/03/2013 - 0:00


Generalforsamling Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19,30

i landsbysalen på Bredekærgård

Tranegilde Bygade 4, Ishøj.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

P.f.v.

Jens Hansen

Formand

Tlf. 43998310/20636450

Mail: formand@ishoejlokalhistorisk.dk

 

Oven nævnte er publiceret i:

Lokalavisen Sydkysten

Ishøj lokal Tv

Februarbladet. ( lokalhistorisk )

Foreningens hjemmeside

Sted
Bredekærgård

Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.