MCM Categories Archives: Ishøj Landsby

Billeder fra Ishøj Landsby

Pogeskolen

"Pogeskolen” i Ishøj for de mindste. Bygget i 1922 som en kombineret skole og lærerbolig. Bygningen eksisterer stadig og ligger lige ved siden af nuværende Ishøj Skole.

Ishøj Købmandhandel

Ishøj Købmandshandel på hjørnet af Ishøj Bygade og Tåstrup Valbyvej, opført 1882. Købmandsbutikken lukkede og slukkede omkring år 2000.

Ishøj kirke

Ishøj Kirke med den helt gamle Ishøj Skole fra 1812 på den modsatte side af kirkemuren (oprindeligt kirkelænge) samt den nyere afdeling allerforrest. Sidstnævnte var i brug fra 1891 indtil 1940 da Ishøj Centralskole blev indviet, derefter husede bygningen kommunekontor indtil dette rykkede til Kirkebjergård i i 1970.

Ishøj Mejeri

Ishøj Andelsmejeri lå på Pilemøllevej 8 og fungerede fra 1895 til 1958. Bygningerne der fulgte vejen, udgjorde selve mejeriet, mens bestyreren boede bagved. I bygningerne til højre, som havde gavl mod vejen, læssede man jungerne af vognene. Der var bygget et specielt hus Ishuset. Huset fyldte man med is fra de omkringliggende moser og her kunne den holde sig et god stykke ind i sommeren.