Videoer af Ishøj borger

Videoer af Ishøj borger og arragenmenter

Foreningen har igennem tiden interviewet en del borgere i Ishøj Kommune, og de har med deres viden
bidraget til den kommunale historie.
Klik på billedet og få en spændende oplevelse af, hvordan det har været at leve i Ishøj Kommune.

  Gordon Christensen
Portræt af Ishøj borger fra Ishøj strand har tidligere kørt bus på Køgevejen
Optaget 17. marts 2016
Tilrettelæggelse: 
  Birte Malmø
Skolelærer på Ishøj Skole, Ishøj Strand
Optaget 17. december 2015
Tilrettelæggelse: Birte Lindgren – Teknik: Jørgen Løvendal
  Knud Hein
Urmager og jazzmusiker, Ishøj Strand
Optaget 9. november 2015
Tilrettelæggelse: Ib Hansen – Teknik: Jørgen Løvendal
  Sven Hilskov fortæller om Jægerkroen:
Optaget 07. september 2015
  Per Madsen
Fortæller sin historie på et møde i Vejleå kirke:
Optaget 14. september 2015
Tilrettelæggelse: Jørgen Løvendal – Teknik: Jørgen Løvendal
 Jane Molberg
Æresmedlem af Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening
Optaget 5. november 2015
Tilrettelæggelse: Birte Lindgren – Teknik: Jørgen Løvendal
  Mary Nyhuus
Medlem af Lions, Ishøj Landsby
Optaget 24. april 2015
Tilrettelæggelse: Birte Lindgren – Teknik: Jørgen Løvendal
  Ib Jensen
Gartneriejer i Torslunde
Optaget den 17. april 2015
Tilrettelæggelse: Ib Hansen – Teknik: Jørgen Løvendal
Else Christiansen Else Christiansen Ishøj Landsby
Medlem af bestyrelsen for TIIF Idrætsforening:
Optaget den: 21. november 2014
Karen Pohl Karen Pøhl,
Tidligere leder af rengøring:
Optaget den: 13. november 2014
Finn Olsen Finn Olsen Thorslunde
Har i mange år drevet  gartneri i Thorslunde
Optaget den: 8. februar 2014
Marie Larsen Marie Larsen Ishøj Landsby
Medlem af brugerstyrelsen den Kærbo
Optaget den: 23. oktober 2014
Bente Nielsen Bente Nielsen
Fra den gamle Brugsforeningen i Ishøj
Optaget den: 1. Februar 2014
 John Sørensen
Samtale med Lokalhistorisk forening
Optaget den: 21 februar 2013
Ole Kock Hansen Ole Kock Hansen
Kendt jass musiker
Optaget den: 12 april 2013
Keld Kjeld Henriksen
Medlem af menighedsrådet
Optaget den: 19 april 2013
Villy Bonke Villy Bonke
Gartneriejer i Thorslunde
Optage dent: 7 Juni 2013
Anne Lise Svendsen Anne-Lise Svendsen
Fortæller om sin tid på tekst Tv i Ishøj
Optaget den: 10 Oktober 2013
Torsbo Vandverk Veterankøretøjer på Thorsbo Vandværk
Optaget den: 8 september 2013
Leo Pedersen Leon Pedersen
Tidliger Indehaver af Leon Pedersen A/S
Optaget den: 24 oktober 2013
Aase Henriksen Åse Henriksen
Har tidligere haft gartneri i Torslunde
Optaget den: 13 december 2013
Henning Rosairus Henning Rosairus
Tidligere formand for Ældresagen i Ishøj.
Optaget den: 17 februar 2012
Carl-Christian Tidemann Carl-Christian Tiedemann
Tidligere gartneriejer fra Trandegilde
Optaget den: 30. marts 2012
Benny Hansen Benny Hansen
Tidligere medlem af Ishøj Byråd for de Konservertive
Optage den: 13 april 2012
Ricart Bast Ricard Best
Formand for brugerstyrelsen i ældercenteret på plejehjemmet Kærbo Ishøj
Optaget den: 7 juni2012
 Jørgen Kyllebæk
tidligere leder af Ishøj kommunes trykkeri.
Optaget den:18 oktober 2012
Ove Meyer Ove Mejer
Tidligere leder af knallertbanen i Ishøj
Optaget den: 3 december 2012
niels-erik-rasmussen

Niels Erik Rasmussen,
Nordmarksgården Foredrag om Familie og sine mange år i Ishøj
Optaget den: 7 april 2011

Grete og Bjarne hansen

. Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk Forening i Samtale MED Grethe og Bjarne Hansen om folkedans
Optaget den: 7 maj 2011

stig nielsen Stig Nielsen
Lille Solhøjvej 1 Torslunde
Optaget den:  28 maj 2011
Ebba Riddervold Ebba Riddervold
Den 5 november 2011 fylder en Ishøjborger 100 år  Hun blev født i 1911
Optaget den: oktober 2011
Kurt Jensen Kurt Jensen
Tidligere pedel på Ishøj Skole
Fortæller om sin mor Franziska og livet i Torslunde
Optaget den: 11 november 2011
 Åge Holbøll
Tidliger gårejer og medarbejder i Park og Vej i Ishøj
Optaget den: 15 december 2011
Ib Nordal Pedersen Ib Nordal Pedersen
fortæller om sine mere end 80 år i Torslunde
Optaget den : 14 januar 2010
Anni Hansen Anni Hansen
Optaget den: 18 februar 2010
John Jessen John Jessen
tidligere Maskinmester på Thorsbro Vandværk
fortæller om sin familie og mange år i Torslunde
Optaget den: 12 marts 2010
Svend Poulsen Hansen Svend Poulsen Hansen,
Tidligere medejer af Barfredshøj  Fortæller om gården Barfredshøj i Ishøj.
Optagety: 21 oktober 2010
 Günther Meincke
Optaget den: 29 oktober 2010
 Jørgen Stilling Olsen
Tidligere ejer af GL. Ishøjgård
fortæller om Ishøj og Gl. Ishøjgård
Optaget den: 25 november 2010
Bernt Hansen Benny Hansen
Optaget den: 27 marts 2009
  Stefan Andrä
Optaget: 28 maj 2009
Franta Dihmer Frantz Dithmer,
Lærer og viceskoleinspektør i Ishøj Skole
Optaget: 8 november 2009
 Michael Brostrøm
Optaget den: 15 november 2009
Fanny Burfeldt Fanny Burfeldt
Kom som barn fra Kina og til Danmark
fortæller om familien i Shanghai og Danmark
Optaget den: 29 november 2009