Slægtsforskning i Coronaens skær

Under den spanske syges anden bølge (1918-1919) udsendte Sundhedsstyrelsen til alle landets praktiserende læger et skema med 22 rubrikker med spørgsmål om lægernes observationer vedrørende influenzaen. Spørgsmålene handlede bl.a. om symptomer, komplikationer, udvikling i skoler og andre institutioner også betydningen af forlystelser, sammenkomster, boligforhold m.m.

Da der ikke var krav om besvarelse, og lægerne generelt var pressede, indkom der ”kun” omkring 400 fordelt på alle landets amter og København.

Rigsarkivet har på www.arkivalieronline.dk gjort disse tilgængelige under ”Social- og sundhedsvæsen” – ”Sociale forhold, sundhedsvæsen, hospitaler og stiftelser”.

På samme side har Rigsarkivet under ”Social og sundhedsvæsen” også lagt indscannede dødsattester opdelt efter amt, by-/landsogne.

Dødsattesterne er interessante i. fm. med den ”spanske syge”, fordi de giver et individualiseret indtryk af sygdommens omfang, herunder hvordan pandemien på kort tid nærmest kunne udslette hele familier.  

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/collection/theme/31