Formandens Pen

Steen

En af de ting som både er sjov og tankevækkende ved det lokalhistoriske arbejde, er når man får fingrene i en gammel artikel, hvor tanker og visioner for et område bliver beskrevet, og så nu mange år efter kan se hvordan det så blev. Sådan er det også med denne gamle artikel fra Berlingske Tidende fra slut tresserne – 1968 eller -69, som arkivet fik overdraget for et par uger siden.

Overskriften er:

150.000 i 10 nye bysamfund vil føle noget for deres by

Ishøj Centret som kerne i et af 10 bysamfund langs Køge Bugt. Før midten af 1980’erne ventes godt 150.000 mennesker at bo i 10 nye bysamfund langs Køge Bugt, og man søger i planlægning at give hvert af disse bysamfund en identitet. Nogle af bysamfundene i det nuværende har en identitet – som for eksempel Farum og Albertslund – mens Glostrup, Hvidovre og Rødovre glider over i hinanden uden afbrydelse.

Lige som ved provinsbyerne vil man ved de 10 nye bysamfund i Køge Bugt-området sørge for, at der bliver en afgrænsning af hvert enkelt bysamfund udadtil i form af rekreative områder uden bebyggelse eller motorveje. Hvert enkelt bysamfund skal gruppere sig omkring et bycenter, oplyste arkitekt Lykke Pedersen, leder af Køge Bugt Udvalgets sekretariat, ved et møde i går, hvor planerne for et center ved Ishøj Strand præsenteredes.

I løbet af de kommende 12-14 år ventes Torslunde-Ishøj Kommune at være vokset fra ca. 3.000 indbyggere til ca. 25.000. Så at sige hele tilvæksten kommer til at ligge i Ishøj Strandby omkring det Ishøj Center som skal vokse op her. Ishøj Center opføres af A/S Ishøj Centrum på en 125.000 kvm stor grund, og her opføres et byggeri på 72.000 etagemeter. Til sammenligning rummer Rødovre Centrum ca. 54.000 kvm. Centerets blikfang bliver tre højhuse på 12, 17 og 24 etager, og fra etagerne lidt til vejrs bliver en storslået udsigt over Køge Bugt. Højhusene skal rumme ca. 350-400 mindre lejligheder, som fortrinsvis skal udlejes til enlige og ægtepar uden børn, da det nok kan have sine fordele at bo midt i et center, men absolut ikke for børn.

Centeret opføres i tre etager, hvoraf de første efter igangsætning i foråret ventes færdig i 1971 og sidste etape ventes færdig omkring 1976-78. Så vil man have et bycenter, der kan byde på dagligvare og udvalgsvare i en række større og mindre butikker. Endvidere bliver der i centeret kontorer og pengeinstitutter, der bliver kommunal administration og bibliotek restaurant og pub, biograf og selskabslokaler. Det hele kædes sammen af overdækkede gågader og småpladser og et par større grønne gårde. Man har sigtet imod at skabe et center, hvor der er liv både i og uden for butiks-åbningstiden.

Der etableres først 1.800 parkeringspladser og senere endnu 700. Varetilførelsen sker i centerets underetage, og der kommer en S-togsstation midt i centret. S-banen ventes ført til Vallensbæk i 1972, og man regner med at have den igennem Ishøj og Hundige 1977-78.

Håndværksudgifterne ved det færdige center skønnes at blive omkring 100 millioner kr., og med de nuværende økonomiske forhold omkring 140 -150 millioner kr. med alle omkostninger indregnet.

I løbet af 1970 tages de første 500 lejligheder i etageboliger i Ishøj i brug og i de kommende tre-fire år ventes i alt ca. 4.000 nye boliger i området at give centret et eksistensgrundlag. Disse nye boliger betyder mindst tredobling af indbyggertallet i kommunen, som allerede forbereder fire nye skoler.

Torslunde-Ishøj Kommune har sikret, at intet nyt boligbyggeri igangsættes af et af de 16 konsortier, der arbejder i kommunen, uden byggemodning og samtidig opførelse af de nødvendige børneinstitutioner er i orden.

I hele Køge Bugt-planlægningen ventes centret i Hundige i Greve-Kildebrønde Kommune at blive det største led i center-kæden langs Køge Bugt. Der vil være faciliteter, som det enkelte center er for lille til at klare, og derfor bliver der fællesfaciliteter for tre-fire af centrene tilsammen samt faciliteter, som er fælles for alle de 150.000 beboer i Køge Bugt.

Artiklen er signeret “ih”.

Mange af tankerne er ført ud i livet, andre blev det ikke. Vi fik intet 24 etagers højhus, og her små 50 år senere risikere vi, at Ishøj Bycenter snart skal indskrives i databasen over historiske.

Formand Steen

 

Tags: , , , ,

Download: