Foreningsblade 2019

På siden her kan du læse de LHF Foreningsblade 2019 der er udsendt. God fornøjelse.

Foreningen gør meget ud af at informeres sine medlemmer via medlemsblade der udkommer 4 gange årligt. Derudover vil foreningens hjemmeside jævnligt blive opdateret med informationer om nye historierne og hvad der ellers kunne vær interessant for medlemmerne.

Thorslunde-Ishøj Lokalhistorisk forening medlemsblade 2019 udsendt til foreningens medlemmer.

2019 Blad Februar 

2019 Blad Maj 

2019 Blad August

2019 Blad November

Modtager du ikke foreningsbladet i din postkasse, kan du rette henvendelse til kasserer Birgit Hansen på mailto:kasserer@ishoejlokalhistorisk.dk 

Brug af tekst og billeder er ikke tilladt uden forudgående aftale med foreningen. 

Download: