Generalforsamling 2022

08/03/2022 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2022

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Forslag, herunder kontingentforslag
6. Valg
Bestyrelse
           På valg er:
           Steen Skovhus – modtager genvalg
           Birgit Hansen – modtager genvalg
           Preben Kok – modtager genvalg
           Arne Sørensen– modtager genvalg
Suppleanter
           På valg er:
           Jørgen Arnull – ønsker ikke genvalg
           Lise Heeno – modtager genvalg
           Anders Hvid Jensen– modtager genvalg
Revisorer
          På valg er:
          Leif Braunstein – modtager genvalg
          Richard Bast, suppleant – modtager genvalg

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2022. 
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 4. marts 2022 
Foreningens reviderede regnskab for 2021 vil kunne ses på generalforsamlingen, samt på foreningens hjemmeside fra den 1. marts 2022. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård