Foredrag med Egon Clausen

04/11/2020 - 19:00


Hvad er fælles for Ishøj Centralskole, Strandgårdsskolen og Danmarks Radio

Det er lykkedes Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening at få Egon Clausen – en gammel kending af byen – til at fortæller om sin lærergerning på Ishøj Centralskole, sin mening om Strandgårdsskolen og sin tid i Danmarks Radio.

Den 4. november kan du møde din gamle lærer fra Ishøj Centralskole, eller du kan få stillet din nysgerrighed om baggrunden for byggeriet af Strandgårdskolen, eller høre om hans spændende liv efter Ishøj.

I august 1964 begyndte Egon Clausen som lærer på Ishøj Centralskole, som på det tidspunkt var den eneste skole i Torslunde-Ishøj Kommune. Eleverne kom fra Torslunde, Ishøj, Tranegilde og området ved stranden. Landbrug og gartneri var de dominerende erhverv, og de fleste elever var præget af en opvækst i et trygt og overskueligt landligt miljø, så de var tillidsfulde og glade for at lære nyt.
Ishøj var også et spændende sted. På Ishøj Centralskole traf man bl.a. Jytte og Tonny Lyngbirk, der senere grundlagde Ishøj Teater og ikke mindst Povl Kjøller, der lavede børnesange. I landsbyen boede der skuespillere, keramikere og teologistuderende og ved stranden var der journalister og hashrygende flippere.
For skolefolk var tresserne også en brydningstid. Den store skolereform af 1958 skulle gennemføres bl.a. ved hjælp af Den blå Betænkning som dannede grundlag for studiekredse blandt lærerne. Betænkningen var imidlertid en blanding af nyt og gammelt. Det viste sig fx i vejledningen for faget historie, der stadigvæk gav plads til mange fejlagtige og fordomsfulde beretninger fra nær og fjern.
På Ishøj Centralskole gav det anledning til forsøg med andre former for historieundervisning, og daværende skoleinspektør Erik Ramløse fortjener ros for at give plads til den slags.
I slutningen af tresserne kom udviklingen drønende og der skulle bygges nye skoler. En af dem var Vibeholmskolen, der var en såkaldt kamskole, hvis arkitektur ikke brød med ideen om klasseundervisning. Det var helt anderledes med Strandgårdskolen, hvis arkitekt var Tormod Olesen og som byggede på ideen om en stor skole bestående af små overskuelige skoleenheder og en udstrakt mulighed for elevers og læreres selvbestemmelse. Egon Clausen var med i det planlæggende udvalg bag Strandgårdskolen. Det vil han også gerne sige noget om.
Egon Clausen forlod skolevæsenet i 1971 og blev derefter ansat som programsekretær på P1 i Danmarks Radio. I en årrække var han desuden medlem af diverse læseplansudvalg i Undervisningsministeriet. Ved siden heraf har han tegnet og skrevet en lang række bøger. På Hans Reitzels forlag udgav han et tegneseriealbum med titlen Superanton, der vil reformere folkeskolen. Ishøj Centralskole har givet inspiration til tegneseriens karikatur af en skolebygning.

Du kan høre Egon Clausens beretning den 4. november kl 19:00 i Foreningshuset på Vejlebrovej 45 B.
Af hensyn til Coronasituationen er det nødvendigt, at du køber billet fra den 15. oktober ved at klikke HER.

Entréprisen er 25 kr., og for dem får du kaffe og kage.

Sted
Foreningshuset

Kort utilgængelig