Generalforsamling 2024

12/03/2024 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2024

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5. Indkommende forslag, herunder kontingentforslag
6. Valg
         Bestyrelse for 2 år.
         På valg er:
             Steen Skovhus – Modtager genvalg
             Preben Kok – Modtager genvalg
             Lise Heeno – Modtager genvalg
             Arne Sørensen – Modtager genvalg
        Suppleanter for 1 år.
        På Valg er:
            Peter Heeno – Modtager genvalg
            Birgit Hansen – Modtager genvalg
            Anders Hvid Jensen – Modtager genvalg
       Revisorer.
       På valg er:
            Leif Braunstein – Modtager genvalg
            Richard Bast, Suppleant – Modtager genvalg                

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 7. marts 2024. 
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 10. marts 2024 
Foreningens reviderede regnskab for 2023 vil kunne ses på generalforsamlingen, samt på foreningens hjemmeside Klik

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård