Generalforsamling 2021

09/03/2021 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2021

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Dagsorden

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskab
4.  Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
5.  Forslag, herunder kontingentforslag
6.  Valg

     Bestyrelse
                På valg er:
                Torben Eg – modtager genvalg
                Lars Andersen – modtager genvalg
                Carsten Lauridsen – modtager genvalg
                Kristian Pedersen – modtager genvalg
                Peter Kay – modtager genvalg

     Suppleanter
                På valg er:
                Jørgen Arnull – modtager genvalg
                Lise Heeno – modtager genvalg
                Anders Hvid Jensen– modtager genvalg
     Revisorer
                På valg er:
                Bent Grøn Lauersen – modtager genvalg
                Finn Snebang Christensen, suppleant – modtager genvalg
                Richard Bast, suppleant – modtager genvalg
7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2021. 
Eventuelt indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside den 3. marts 2021 
Foreningens reviderede regnskab for 2020 vil kunne ses på foreningens hjemmeside fra den 1. marts 2021. 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

KUN FOR MEDLEMMER – ER DU IKKE MEDLEM KAN DU BLIVE DET – HER

Sted
Bredekærgård