Generalforsamling 2017

14/03/2017 - 19:00


Indkaldelse til generalforsamling 2017

Bemærk tidspunktet kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2017

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Stig Nielsen
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2016 – kan ses HER
 4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
 5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for 2018
 6. Valg
  Bestyrelse for 2 år –  På valg er:
  Torben Eg – modtager genvalg
  Lars Andersen – modtager genvalg
  Ib Woidemann – modtager ikke genvalg . Som nyt medlem foreslås Carsten Lauridsen
  Kristian Pedersen – modtager genvalg
  Peter Kay – modtager genvalg
  Suppleanter –  På valg er:
  Jørgen Arnull – modtager genvalg
  Ole Olsen – modtager ikke genvalg. Som ny suppleant foreslås Anders Hvid Jensen
  Lise Heeno – modtager genvalg
  Revisorer
  Der skal vælges 2 revisorer.
  Bestyrelsen foreslår Leif Braunstein valgt for 1 år
  og Bent Grøn Laursen valgt for 2 år.
  Richard Bast, suppleant……… (modtager genvalg)
 7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

Se gældende Vedtægter 2014

Sted
Bredekærgård