Generalforsamling 2015

10/03/2015 - 19:00


Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening indkalder til generalforsamling

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent: Forslag til valg: Stig Nielsen
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens regnskab
5. Beretning fra arkivet
6. Indkomne forslag, herunder kontingent
7. Valg:

a. Valg af bestyrelsesmedlem – 2 år (Ib Woidemann modtager genvalg)
b. Valg af bestyrelsesmedlem – 2 år (Lars Andersen modtager genvalg)
c. Valg af bestyrelsesmedlem – 2 år (Kristian Pedersen modtager genvalg)
d. Valg af bestyrelsesmedlem – 2 år (Peter Kay modtager genvalg)
e. Valg af bestyrelsesmedlem – 1 år (Torben Eg modtager genvalg)
f. Valg af suppleant – 1 år (Arne Sørensen modtager genvalg)
g. Valg af suppleant – 1 år (Jørgen Arnull modtager genvalg)
h. Valg af suppleant – 1 år (Ole Olsen modtager genvalg)
i. Valg af revisor – 2 år (Ilse Sørensen modtager genvalg)
j. Valg af revisorsuppleant – 1 år (Richard Bast modtager genvalg)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et mindre traktement.

Se vedtægterne her

Ønsker du at se regnskabet for 2014 klik HER

Sted
Bredekærgård