TV-Ishøj

Se eller gense over 3500 udsendelser fra Ishøj Lokal TV

Mange års lokaltv er nu digitaliseret og sikret for eftertiden. Samtidig er foreløbigt over3500 udsendelser/klip blevet tilgængeligt for hele alle på YouTube over internettet. I løbet af 2016/2917 vil yderligere næsten 1000 udsendelser/klip komme på YouTube.
Af Ole Olsen tovholder
420.000 kig – 5000 overspilninger – over 3500 klip på YouTube
Det er den flotte status efter 5 års frivilligt arbejde med overspilning af de gamle udsendelser og optagelser fra Ishøj Lokal-TV og TV-Ishøj fra 1974-2005.
De 24 frivillige bag projekt ”tvarkiv” har brugt mange hundrede timers ”arbejde” på denne spændende opgave.
De frivillige har mødtes enkeltvis, men mest i hold af 2, enten engang imellem, hver 14. dag, hver uge.
Vi er nu i gang med fase 2 med 16 frivillige

Målet blev nået.

Alle bånd fra 1974-2005 er næsten overspillet. De resterende få bånd overspilles i løbet af 2016/2017.
Hvad sker der så??
De flestefrivillige ”arbejder” videre
De vil overspille og digitalisere:
• Resterende meget  få udsendelsesbånd og råbånd, bl.a. udsendelser fra 2005-2010
• DVD’ere med byrådsmøder og andre DVD’ere
• Lokalhistorisk Forenings portrætudsendelser, der endnu ikke er digitaliseret, og få dem lagt på Youtube
• Foreningers, institutioners, skolers og private videooptagelser af lokalhistorisk interesse.
Samt endvidere:
• Kontrollere alle overspillede bånd og kasserer dem, hvis alt er ok
• Gennemgå og kontrollere registreringsblanketter
• Lægge en del udsendelser på YouTube
Hvad kan jeg se på Youtube?
Der er masser af spændende udsendelser:
• mange portrætudsendelser med kendte Ishøjere
• seniorkøkkenet
• livet i Ishøj gennem 30 år med udsendelser om stort og småt
• og meget mere
Mest sete udsendelser/klip 1.november  2016):
• Greve Brandvæsen trafikuheld 46.335 gange
• Vejleåparkens renovering 18.415 gange
• Modeshow-backstage 18.027 gange
• Barami-bolsjer 15.354 gange
• Geve Brandvæsen 13.485
• Hornfisk 11.377 gange
• De 5 tibetanere-kropsøvelser 10.875 gange
• Skal vi lege 30 ? Vi laver bolsjer 10.461 gange
• Helle-Thorning-Schmidt 9.245gange
• Bag om cirkus Arena .941 gange
• Bier i Ishøj 7.421 gange

PRØV SELV

Direkte på Internettet:
• www.youtube.com/user/tvarkivishoj
• www.youtube.com/user/videoarkivishoj
• søg på www.google.dk og skriv et eller flere søgeord om det du gerne vil se
Vi er klar over, at vore søgetekster kunne være bedre, så det ikke altid er til at finde udsendelser man kender eller emner, der er optaget udsendelser med.
Vi håber at der bliver mulighed for at forbedre dette i fremtiden.

VI OVERSPILLER/DIGITALISERER DINE PRIVATE VIDEOOPTAGELSER MED SPÆNDENDE INDSLAG FRA ISHØJ

Vi har mulighed for i de kommende måneder, at overspille og digitalisere private optagelser med indslag af lokalhistorisk interesse. Kom med dine VHS, BETA eller andre formater. Vi vil overspille og digitalisere dine bånd. Vi arkiverer dem og lægger dem evt. på Youtube. Du får en DVD eller en fil på dit USB-stik med hjem.
Er du interesseret, så mail til mig på oo@ishoejby.dk .Jeg vil derefter kontakte dig for en nærmere aftale.
Tvarkiv holdet ønsker alle velkomne til gode oplevelser med gamle udsendelser
Frivillige til projektets fortsættelse
Vi har stadig brug for nogle flere frivillige til projektets igangværende opgaver, som er omtalt ovenfor.
Kom og vær med til et spændende arbejde i et godt kammeratligt og socialt miljø.
Vi søger for information, oplæring, møder m.v.
Kontakt tovholder Ole Olsen på oo@ishoejby.dk eller 29450811. Så kan vi tale om vore og dine ønsker og muligheder.

Omtale:

Fagbladet AVM har bragt følgende artikel om projektet:
http://www.avm.dk/artikel/visartikel.php?artikelnummer=6152