Lærer Rasmus Larsen, Tranegilde Skole

Lærer Rasmus Larsen, Tranegilde Skole, med hustru og barnebarn, ca. 1913.